Klachtenprocedure

Gelukkig komen klachten, specifiek gericht aan VDA Energieconsult, inzake energie-advies door of energiecontracten via ons bureau slechts hoogstzelden voor.

Indien er in enige voorkomende gevallen sprake is van bepaalde vragen, onduidelijkheid of ontevredenheid, dan betreft dat doorgaans aspecten die te maken hebben met de (eind-)verwerking van de contractaanvraag. Zo leert de praktijk.
Hoewel er een zeer hoge mate van automatisering is inzake de contractverwerking, is er op bepaalde punten toch nog enig ‘handwerk’ waarbij er soms iets niet helemaal goed gaat.

Indien de cliënt ons in kennis stelt van diens specifieke vraag, wens of probleem dan blijkt e.e.a. meestal op te lossen door contact op te nemen met de Klantenservice van de betreffende leverancier. Dat dient de cliënt in principe zélf te doen, m.n. vanwege de geldende privacywetgeving (AVG : Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Zo komt het bijvoorbeeld wel eens voor dat het maandbedrag (voorschot), bepaald door de (nieuwe) leverancier, te zeer afwijkt van hetgeen door ons voor uw situatie gecalculeerd is. Dat zet u dan als cliënt met één telefoontje aan uw leverancier recht.

Toch kan het desondanks soms zo zijn dat er iets speelt waar u ons graag bij aan tafel heeft om iets specifieks voor u te regelen met de betreffende leverancier. Indien aldus gewenst zal VDA Energieconsult dan naar u toe komen om e.e.a. in uw bijzijn telefonisch met de leverancier te bespreken cq recht te zetten.
Ook komt het wel eens voor dat er onduidelijkheden zijn m.b.t. de aansluitingen. In die gevallen is doorgaans contact met de netbeheerder noodzakelijk.

VDA Energieconsult zal, binnen onze mogelijkheden, altijd alles in het werk stellen om uw probleem op te lossen cq opgelost te krijgen. VDA Energieconsult reageert binnen 3 werkdagen op uw contactverzoek en/of klacht.

Indien u specifieke vragen of klachten heeft, stelt u ons daarvan dan in kennis.
Telefonisch 06 51 78 98 47 of via e-mail : dorth11@zonnet.nl of info@vandorthadvies.nl