Algemene info over VDA Energieconsult

VDA Energieconsult is een onderdeel van Van Dorth Advies en is onafhankelijk adviseur en intermediair op energiegebied, niet gebonden aan enige energieleverancier, zowel voor zakelijk klein- en grootverbruik als voor particulieren.
VDA Energieconsult is CIRE gecertificeerd, het transparantiekeurmerk voor de energiebranche.

Diensten

VDA Energieconsult geeft objectief, onafhankelijk en deskundig advies op energiegebied, zowel technisch (bijvoorbeeld o.g.v. duurzame energie, energiebesparingstechnieken en –mogelijkheden) alsmede inzake energiecontracten.
Wij kunnen steeds beschikken over zeer gunstige energietarieven voor het afsluiten van een (nieuw) energiecontract voor u en/of uw onderneming doordat wij continu de Nederlandse energiemarkt monitoren en de voor uw behoefte en situatie gunstige propositie(s) filteren uit het actuele marktaanbod.

Kosten / vergoeding

Het is gebruikelijk dat de intermediair voor de bemiddeling een vergoeding ontvangt van de gekozen (nieuwe) energieleverancier na het aanbrengen van een energiecontract. Doorgaans is die service voor u als cliënt van VDA Energieconsult daardoor kosteloos.
In enkele gevallen is er soms geen, of geen ‘dekkende’, vergoeding van de gekozen favoriete leverancier voor de intermediair. Indien daarvan sprake is, dan informeren wij u daarover tijdig tijdens het consult en komen wij een ‘prestatievergoeding’ met u overeen.

Globaal (technisch) advies en info op energiegebied zien wij als vanzelfsprekende service aan onze cliënten. Die is in principe kosteloos.
Indien u VDA Energieconsult vraagt of opdraagt een meer uitgebreide analyse te maken van uw situatie inzake energie(-verbruiken), apparatuur / installatie etc dan kunnen wij daarvoor met u een vergoeding overeenkomen.

Vrijblijvend advies maar niet altijd kosteloos

Advies van VDA Energieconsult aan u als (potentiële) cliënt is in principe vrijblijvend. De keuze om ons advies of voorstel al dan niet op te volgen is immers aan u.
Indien u echter NA uw (mondeling of schriftelijk) akkoord op het met u besproken voorstel ons de energiecontractaanvra(a)g(en) laat uitwerken en/of alsnog besluit buiten ons om (zelf of via een andere partij) uw energiecontract(en) te regelen danwel niet (tijdig) tot ondertekening of bevestiging van de opgestelde contractaanvra(a)g(en) overgaat, dan is VDA Energieconsult gerechtigd tot de helft van de eventueel bepaalde prestatievergoeding, met een minimum van €50,- voor particulieren en €100,- voor zakelijke cliënten (excl. BTW) per beoogde aansluiting en per beoogd aantal contractjaren inzake die contractaanvra(a)g(en), door u aan ons te voldoen.

Het hierboven gestelde is van kracht voor VDA Energieconsult.
Op onze website kunt u kennis nemen van de (overige) Algemene Voorwaarden van Van Dorth Advies. www.vandorthadvies.nl

Contact

Wilt u weten wat VDA Energieconsult voor u kan betekenen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
Telefonisch 06 51 78 98 47 of per e-mail : dorth11@zonnet.nl of info@vandorthadvies.nl

Klachtenprocedure (link)

AVG / Privacy (link)