Projectomschrijving

Totaal aan de grond

Vrouw, op dat moment sinds enige maanden gescheiden, met 2 jonge kinderen in huis en relatief flinke schulden. Financieel uitgekleed door de ex-echtgenoot, maar mede door persoonlijk onverantwoord handelen in benarde situatie geraakt. Tot overmaat van ramp verliest zij ook nog haar baan, opent zelf geen post meer (kan dat niet meer opbrengen, mentaal zwaar aangeslagen als zij dan is) en heeft het ontslag niet tijdig bij het CWI aangemeld. Daarmee is de ellende compleet, want er zal voorlopig geen uitkering aan haar betaald worden.
Van Dorth, net in beeld gekomen, heeft haar vóór dit laatste feit reeds geattendeerd de zaak niet te laten escaleren, en toch zeker de post te lezen – desnoods onder begeleiding van een goede vriendin of maatschappelijk werker. Maar dat komt helaas niet snel genoeg op gang ….
Hier is een krachtige “helikopter” nodig om de zaak weer in het gareel te krijgen, met in de eerste plaats het doel de situatie niet nóg verder in het slop te laten geraken. O.a. zouden de elektriciteit, gas en telefoon worden afgesloten, maar dat willen we voorkómen.
Van Dorth begeleidt deze vrouw bij gesprekken met de bank, en doet daar voorstellen om de maandelijkse rente te beperken. De kredietlimiet is bereikt. Voorts wordt Bureau Schuldhulpverlening ingeschakeld, maar we komen aldaar tot de conclusie dat enige actie en begeleiding van die instantie nog wel even op zich zal laten wachten …
Volstrekt onacceptabel, in deze gegeven situatie. Van Dorth neemt contact op met alle schuldeisers, incassobureaus etc., en treft met hen voorlopige regelingen totdat de Schuldhulpverlening in actie zal gaan komen. Contacten met de arbeidsrecht-advocaat leiden tot een soepeler regeling met de (ex-)werkgever, en een andere door Van Dorth ingeschakelde jurist vecht op succesvolle wijze een robbertje met de advocaat van de ex-echtgenoot, zodanig dat de financiële misstanden m.b.t. de echtscheiding worden rechtgetrokken.
Als dit alles eenmaal geregeld is, adviseert Van Dorth deze vrouw met klem voortaan de financiën op orde te (laten) houden, en vooral nooit meer de zaak zo uit de hand te laten lopen. Goede raad is soms duur, maar voor dit nijpende geval Pro Deo.
Al met al een behoorlijk complexe situatie en zeer enerverende periode, die aanduidt dat er in dergelijk geval rigoureus en kordaat te werk moet worden gegaan …
ID-100148084