Projectomschrijving

Psychiatrisch patiënt

Deze vrouw gebruikt al ruim 15 jaar bepaalde medicijnen die aanvankelijk bedoeld zijn om psychisch in balans te blijven. De bijwerkingen van deze chemische cocktail zijn echter zodanig dat e.e.a. levensbedreigend wordt. De patiënt zal hierdoor binnen 1 à uiterlijk 2 jaar “onvermijdelijk” komen te overlijden aan een hersenbloeding, zo wordt door de arts gesteld.
Na uitgebreide bespreking van dit probleem tussen patiënt, Van Dorth en de betreffende psychiater wordt – op voorstel van Van Dorth – een psychiater gevonden met een totaal andere benadering en visie. De nieuwe behandeling vergt enorm veel wilskracht, vertrouwen en doorzettingsvermogen van deze patiënt. Een voor onmogelijk gehouden “wonder” geschiedt.
Van Dorth is hier intensief bij betrokken. De medicatie wordt in ruim 1 jaar tijd afgebouwd naar nul. De patiënt wordt – eindelijk – weer zichzelf, met de van oudsher typische eigen karaktertrekken, en weet zich vervolgens in tevredenheid uit-ste-kend te redden tijdens haar verdere (toch bepaald niet erg gemakkelijke) leven. Zij leeft overigens na de medicijnen-afbouw nog vele jaren …
ID-10036553