Projectomschrijving

Ondernemer in de recycling-sector

Dit “goudhaantje” was altijd al uiterst vindingrijk, en heeft vaak een goed gevoel voor nieuwe mogelijkheden. Maar …., hij maakt slechts zelden iets af. Laat het idee dan liggen, of geeft het aan een “bekende” in handen. Verdient desondanks toch een goede boterham. Van Dorth Advies komt met hem in contact, en krijgt de opdracht om een nieuwe vinding (nieuwe product/markt combinatie) op recycling-gebied eens nader onder de loep te nemen.

Terzake kundig, verricht Van Dorth een internationaal georiënteerd marktonderzoek, brengt mogelijke toepassingen in kaart en verstrekt zakelijk advies.

Uit het marktonderzoek blijkt dan onder meer dat een investering van enkele miljoenen noodzakelijk is om de plannen voor deze nieuwe vinding daadwerkelijk te realiseren. Dat is geen aanvaardbare optie voor deze ondernemer. Voor het uitgewerkte plan weet Van Dorth Advies echter een chemie-multinational geïnteresseerd te krijgen, zodanig dat het de ondernemer een aanzienlijk bedrag oplevert.

ID-100103562