Projectomschrijving

Ernstig zieke en verzwakte man

Een door de medici op dat moment als terminaal beschouwde man van even in de veertig.
Men kan “niets meer doen”. Alcohol-probleem, (ex-)drugsgebruiker, enige jaren hiervoor arbeidsongeschikt geraakt en in een financiële afbetalingsregeling. Zo’n 10 jaar vóór deze uiterst onbenijdenswaardige situatie heeft deze patiënt óók al zeer kritisch gelegen, met een nauwelijks meer werkende lever, o.a. door langdurig overmatig alcoholgebruik.
Nú is er een in medisch opzicht zeer ingewikkelde problematiek.
De diverse mantelzorgers vanuit de bekendenkring kunnen niet veel meer doen dan hem op liefdevolle wijze begeleiden naar een gewis einde.
Van Dorth komt op bezoek en vraagt de man hoe hij zich onder deze situatie voelt, en wat hij zélf wil. Het antwoord luidt, heel zachtjes : “Ik wil nog niet dood” ….
”Dan gaan we dat met elkaar proberen”, reageert Van Dorth (hij kent de situatie van 10 jaar daarvoor), en diezelfde middag nog stellen we – met hulp van een mantelzorger die aanwezig is – alle benodigde instanties, artsen, hulpmiddelen, speciale voeding etc. in werking, zonder ook maar énig uitstel. Héél langzaam, maar gestaag, en met een geweldig doorzettings- en recuperatievermogen komt deze man er weer bovenop. Van Dorth begeleidt dit totdat alles weer stabiel is. De toestand raakt onder controle, alle problemen zijn na ca. 1 jaar opgelost, de man is weer gezond en fit. De internist meldt dan zelfs dat de lever weer goed functioneert …

zwakke-man