Projectomschrijving

Dementerende bejaarde

Tijdens het sluipende dementeringsproces staat Van Dorth deze aanvankelijk nog zelfstandig wonende alleenstaande man bij, en regelt voor hem alle mogelijke hulp en begeleiding. Thuiszorg, psychologische begeleiding, intensief overleg en contact met arts, instanties en hulpverleners.
De sympathieke man kan mede daardoor nog 6 jaar na het begin van zijn dementeringsproces zelfstandig wonen. Daarna nog 2½ jaar in een verzorgingshuis.
Van Dorth is steeds hierbij betrokken; regelt de financiën en administratie en blijft overleg voeren met de professionele hulpverleners. Goede mantelzorg en een kordate “helikopter” blijken onmisbaar. Deze hoog-bejaarde man kan, ondanks de toenemende afhankelijkheid, een menswaardig leven blijven leiden.
ID-10090012